Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Projekta mācībās izglīto par ārpusģimenes aprūpi

26.10.2018 0

Iecavas novada pašvaldībā tiek īstenots projekts «Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spējas aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam».

Projekta mācībās izglīto par ārpusģimenes aprūpi
FOTO: no P.Dredželes albuma

Projektu Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros realizē biedrība «Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija» sadarbībā ar «Lietuvas SOS Bērnu ciematu asociāciju» Šauļu pilsētas apkārtnē (Lietuva) un vairākās Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā (Bauska, Iecava, Rundāle, Vecumnieki),

Iecavas novada pašvaldība projekta uzraudzības komitejā deleģējusi Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Pārslu Dredželi. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu, apmācības un pakalpojumus potenciālajām un esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Projekta komanda strādā Īslīces SOS Bērnu ciemata telpās.

Sociālā darbiniece Liene Lapsa projektā uzrauga gan vecāku, gan speciālistu apmācību. Viņa atgādina, ka 2018. gada augustā Bauskas novada Īslīces SOS ciematā ir atklāts Zemgales ārpusģimenes atbalsta centrs AIRI vecākiem. Viens no centra pakalpojumiem ir apmācības AIRI gan esošajiem aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem, gan potenciālajām uzņemošajām audžuģimenēm.

No šā gada 2. oktobra līdz 4. decembrim mācības norisinās Iecavā, tuvāk ģimeņu dzīvesvietai. Apmācības notiek otrdienās, un tās apmeklē 12 dalībnieki. No deviņām plānotajām nodarbībām ir notikušas jau trīs, kurās dalībnieki ar interesi iesaistījušies grupas diskusijās, stāstījuši savu pieredzi, kā arī ieguvuši jaunas zināšanas.

Projekta ietvaros vienlaikus apmācības tiek organizētas arī speciālistiem. 16 pārstāvji no visām četrām Latvijas pašvaldībām trīs piektdienas (no 5. oktobra līdz 19. oktobrim) tikās  Īslīces SOS Bērnu ciemata telpās. Dalībnieces no Iecavas novada (bāriņtiesas priekšsēdētāja Pārsla Dredžele un bāriņtiesas locekle Elīna Beitiņa, kā arī pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem Ieva Novicka) ir gandarītas par iegūto informāciju: «Mācības bija interaktīvas - skatījāmies videosižetus par situācijām un to risinājumiem, bija grupu darbs, lai risinātu konkrētus gadījumus, un dalījāmies pieredzē. Paldies lieliskajām trenerēm Ilzei Naguravičai un Dailai Balcerei!»

«Apmācību laikā izveidojās laba sadarbība,» atzīst Daila Balcere. «Iecavniekiem ir ieinteresēta attieksme pret savu darbu, viņi tiecas saņemt vairāk informācijas, papildināt savas zināšanas un aktīvi iesaistās diskusijās. Droši varu teikt, ka šie dalībnieki veic nozīmīgu ieguldījumu  bērnu, kuri palikuši bez vecāku gādības, un viņu ģimeņu labā.»

Ilze Naguraviča jūtas gandarīta par iespēju iepazīstināt bāriņtiesas un sociālā dienesta kolēģus ar apmācības programmu AIRI: «Liels prieks, ka varu strādāt ar esošajām audžuģimenēm un aizbildņiem, tieši Iecavā. Tā kā pati esmu Iecavas bāriņtiesas locekle un darba procesā esmu sastapusies ar šīm ģimenēm, apmācības procesa laikā varu runāt personiskāk. Kaut arī pēdējā grupa ir apmācības procesā, jau šobrīd atgriezeniskajā saitē saklausu, ka ģimenes atzīst, ja būtu zinājušas šo informāciju iepriekš, iespējams, būtu dažās situācijās rīkojušās citādi.

Apmācības programma sastāv no deviņām nodarbībām, un galvenais akcents tiek likts uz bērnu vajadzību apmierināšanu un audžuģimeņu un aizbildņu kompetenču attīstīšanu. Mācību procesā mēs attīstām dalībnieku izpratni par bērnu aprūpi un aizsardzību, bērnu attīstības vajadzību apmierināšanu un kavētas attīstības novēršanu, attiecību starp bērniem un viņu ģimenēm atbalstīšanu, drošu un atbalstošu mūžilgu attiecību veidošanu un sadarbību jeb darbu profesionālā komandā.

Jāsaka, ka līdz šim tik pilnvērtīga un visaptveroša programma Latvijā nav bijusi, un ļauj cerēt, ka nākotnē audžuģimenes tiks sagatavotas daudz profesionālāk. Un ģimenes, kas uzņemas rūpes par bērniem, kuri nonākuši grūtības, daudz vairāk izpratīs viņu emocionālās vajadzības, kas, manuprāt, ir svarīgākais stūrakmens šajā darbā. Ģimenēm, kas arī nākotnē sadarbosies, būs iespēja savas zināšanas padziļināt tieši seksuālās audzināšanas, disciplinēšanas un pašapziņas veidošanas jomās.

Apmācot gan profesionāļus, gan audžuģimeņu un aizbildņu grupas, svarīgi, ka varam sākt runāt vienā valodā, un tas būtiski uzlabo darba kvalitāti kopumā.»

Pārsla Dredžele
Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Lapas informācija atjaunota:    26.10.2018
TWITTER
Iecavas novads
20 nov
Iecavas centrā pie daudzdzīvokļu mājām jau sen ir novērojama problēma ar automašīnu novietošanu. Lai uzlabotu situā… https://t.co/yhEPbp5R2J