Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Zemgalē turpinās

10.06.2019 0

Projektā “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (LLI- 405) ir aizvadīts jau otrais pusgads.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzekļiem.

Turpinās Zemgalē dzīvojošo audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju aptauja par viņu vēlmēm un vajadzībām. No plānotajiem 100 respondentiem 79 ir izteikuši savu viedokli un vēlmi pēc aktīvākas sadarbības un nepieciešamību pēc speciālistu (jo īpaši psihologa) atbalsta.

Darbu centrā veic divi speciālisti – sociālais darbinieks un psihologs, kas nodrošina ģimeņu konsultāciju, nepieciešamā atbalsta piesaisti. Lielākais pieprasījums ir pēc bērnu psihiatra, logopēda, speciālā pedagoga, mūzikas un Montesori terapijas speciālistiem.

Pagājušā gada nogalē uzsākās AIRI vecākiem (Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem) pirms pakalpojuma (PRE-serviss) apmācību pirmā grupa.  Apliecinājumu par 9 nodarbību (27 stundas) apmeklējumu ieguva 12 audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji no Iecavas novada. Šā gada 10.aprīlī apliecinājumus par šo pašu apmācības kursu ieguva arī viena grupa Bauskā (12 dalībnieki) un viena grupa Vecumniekos (13 dalībnieki). Līdz ar to projektā plānotās PRE-serviss apmācības ir beigušās.

Decembrī un janvārī Bauskas novada esošās audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji apmeklēja IN-serviss grupas nodarbības, kas deva iespēju padziļināt jau esošās zināšanas. IN-serviss apmācības (2 grupas) plānotas arī Iecavas un Vecumnieku novadā šā gada septembrī un oktobrī.

Pavasara ieskaņā par ārpusģimenes aprūpi tika informēti četru sadarbības novadu (Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles) 16 speciālisti, kuri trīs pilnas dienas iepazinās ar šo izglītojošo programmu. Šī bija jau otrā speciālistu grupa, kas izglītojās projekta ietvaros. Speciālisti apliecinājumus par 24 stundu kursa apguvi saņēma 9.maijā. Taujāti par guvumiem, speciālisti atzina, ka svarīgi ir atsvaidzināt zināšanas ik pa laikam un trīs dienas bija par maz tik plašam materiālam. Apmācību apmeklētāji izteica vēlmi apgūt vairāk praktisku nodarbību nekā teoriju, kā arī padziļināti apgūt kādu no moduļiem. Tika izteikta arī doma, ka varētu pieaicināt personu, kas uzaugusi audžuģimenē, lai pastāstītu par savu pieredzi, nepilnībām sistēmā un vajadzībām. Iespēju robežās būtu vēlams piedāvāt šāda veida apmācības profesionāļiem, lai viņi var darboties saliedētāk, pārdomātāk un profesionālāk. Tika izteikta pateicība ļoti erudītajām kursa vadītājām Ilzei Naguravičai un Dailai Balcerei, kā arī vēlēta pacietība un izturība turpmāk šajā atbildīgajā darbā.

28.maijā audžuģimenes un adoptētāji no Lietuvas, Šauļiem, kopskaitā 37 dalībnieki un trīs projekta speciālisti, apmeklēja Bausku. Tikšanās notika viesu namā Bērzkalni, kur mūsu audžuģimenes – Rita Laika un Sanita Kožeņevska - dalījās pieredzē par šo tik nozīmīgo misiju, domājot par mūsu bērnu nākotni. Viesi iepazinās ar Īslīces SOS bērnu ciemata darbu un ikdienu, apmeklēja Zemgales ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru un tikās ar speciālistiem. Pēcpusdienā viesi devās apskatīt Rundāles pili un krāšņo Franču dārzu.

Projekts turpinās līdz šā gada 31.decembrim, un nākamajos septiņos mēnešos turpināsies gan apmācības IN-serviss grupām Iecavā un Vecumniekos, gan atbalsta sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem četros sadarbības novados. Tāpat arī projekta speciālisti no Latvijas puses dosies viesos pie Lietuvas SOS kolēģiem un arī sagaidīsim Bauskā kolēģus no Lietuvas.

Atgādināšu, ka projekta komanda strādā Īslīces SOS Bērnu ciemata telpās un ikviens, kam ir nepieciešams atbalsts saistībā ar minēto pakalpojumu, vart saņemt sīkāku informāciju, arī zvanot pa tālruni 27880031.

 

Irēna Kalniņa
projekta koordinatore Latvijā
Lapas informācija atjaunota:    10.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
13 nov
Atgādinām, ka līdz 2019.gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. ‼️… https://t.co/x4q9rs75k8