Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Sākusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai

04.09.2019 0

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai.

Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.

Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 euro, taču, lai to saņemtu, nepieciešams arī remigranta personiskais ieguldījums saimnieciskās darbības īstenošanā vai uzsākšanā, proti, jānodrošina piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi. Minimālais piesaistīto investīciju apmērs ir 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Piemēram, remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 10 000 euro, projekts ir jānodrošina ar piesaistītājām investīcijām vismaz 50% apmērā no 10 000 euro, t.i., vismaz 5 000 euro.

Konkursam kvalificējas tie remigranti un potenciālie remigranti, kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā. Pieteikšanās termiņš konkursam – 2019. gada 4. oktobris.

Pērn kopējais interesentu skaits par finansiālu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai vai attīstībai visos piecos plānošanas reģionos pārsniedza 170. Pavisam tika iesniegti 17 projektu iesniegumi, savukārt atbalstīti tika deviņi projektu iesniegumi. Lielā starpība starp sākotnējo projektu interesi un iesniegto projektu skaitu 2018. gadā bija saistāma ar atbalsta pretendentu neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa no pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija “izdeklarējušies” no Latvijas.

Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt. Šī brīža demogrāfiskās situācija un iedzīvotāju skaita prognozes liecina, ka nepieciešami tādi reģionālās attīstības pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu reģionos. Viens no risinājumiem ir remigrācijas veicināšana. Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt. Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”.

Pasākuma dalībnieks rakstiski sagatavotu projektu var iesniegt:

  • Klātienē Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā, Katoļu ielā 2 B, Jelgavā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16:30;

  • Nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centram, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2019. gada 4. oktobrim);

  • Nosūtot uz elektroniskā e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar elektronisko parakstu).

Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 3. septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim plkst. 17:00 (ieskaitot).

Kontaktinformācija:

Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Mairita Pauliņa, Tel. 63028454; +371 29578343 E-pasts: mairita.paulina@zpr.gov.lv

Zemgales plānošanas reģiona Remigrācijas koordinatore

Anete Spalviņa, Tel. +371 22338666 E-pasts: anete.spalvina@zpr.gov.lv

PROJEKTU KONKURSA DOKUMENTĀCIJA:

Anete Spalviņa
ZPR Remigrācijas koordinatore
Lapas informācija atjaunota:    04.09.2019
TWITTER
Iecavas novads
16 jan
RT @CVK_zinas: ℹ️ Ir sākusies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem. ✍️ Noskaidro…