Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Gaismas ceļā

21.11.2019 0

Gada tumšākajā laikā luterāņu kopiena var justies priviliģētā stāvoklī īpašā baznīcas kalendāra sakarā.

Baznīcas gads beidzas pēdējā svētdienā pirms Adventa, līdz ar Mūžības svētdienu 24.novembrī. Iecavas luterāņu draudze savus mīļos aizgājējus pieminēs ne tikai dievkalpojumā, bet arī Svecīšu vakara svētbrīdī Sila kapos plkst. 16.00.

Mēnesi agrāk kā visā valstī, jau 1. decembrī, sāksies jaunais Baznīcas gads - jaunais gaismas ceļš pretī Ziemassvētkiem. Kā katru gadu, Iecavas luterāņu draudze šo gaismas ceļu uzsāks, īpaši atzīmējot visas Adventa svētdienas ar muzikāli kuplinātiem dievkalpojumiem.

Pirmajā adventē – 1. decembrī - dziedās pašmāju ansamblis «Iecavas zvans». Tikko kā koši pieskandinājuši 18. novembra ekumenisko katoļu un luterāņu sadraudzības dievkalpojumu, veltītu Valsts dzimšanas dienai, čaklie dziedoņi ar jaunu programmu šajā decembra pirmajā dienā startēs ne tikai Iecavā, bet arī tajā pašā pēcpusdienā dosies uz Bauskas luterāņu baznīcu, lai kopā ar citām draudzēm svinētu Baznīcas gada sākumu.

Otrajā Adventa svētdienā dievkalpojumu kuplinās ansamblis «Sonora» no Sesavas.

Iecavas draudzē vienmēr gaidīti viesi ir Garīgās mūzikas ansamblis «Laudetur». Iespēja atkal ar tā dalībniekiem satikties būs trešajā adventē - 15. decembra dievkalpojumā. Ērģeles spēlēs iecavniece Digna Spakēviča. Skanēs gan ļoti populāra, gan arī mazāk dzirdēta garīgā mūzika.

22. decembrī, ceturtajā Adventa svētdienā, īpašs gods draudzei būs sagaidīt viesojamies komponistu un mācītāju Ingmāru Zemzari - šoreiz kā mūzikas radītāju un vokālistes Ingrīdas Vītolas koncertmeistaru.

Ziemassvētku vakara dievkalpojumā neiztrūkstoši liela vieta tiks atvēlēta Dieva slavēšanai mūzikas skaņās. Kaspara Svirska spēlētā bazūne būs tiešs apliecinājums 150. psalma vārdiem: «Teiciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet Viņu ar stabulēm un cītarām! Teiciet Viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet Viņu ar gaviļu zvaniem!»

Zaiga Lazdiņa-Radziņa
Iecavas luterāņu draudzes ērģelniece
Lapas informācija atjaunota:    21.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
07 aug
Šodien Iecavu apmeklē pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas! Dienas pirmajā daļā notiek Pašvaldību savienība… https://t.co/ZZYdOZuq0o