Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Pieejama viena kvadrātmetra projektēto kadastrālo vērtību kartes pirmā versija

26.01.2022 0

Valsts zemes dienests (VZD) ir izstrādājis jaunu tematisko karti, kurā attēlotas nekustamo īpašumu, zemes vienību un ēku 1m2 projektētās kadastrālās vērtības. 

Šo kartes pirmo versiju bez papildus finansējuma izstrādāja VZD eksperti, nākotnē to ir plānots attīstīt, uzlabojot gan kartes lietojamību, gan arī piedāvātās iespējas.

VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” pieejamais e-pakalpojums “Tematiskās kartes” papildināts ar jaunu tematisko karti – “1 m2 projektētās kadastrālās vērtības”. Tajā ikvienam interesentam pieejamas trīs dažādās datu slāņu grupas jeb tematiskās kartes, lai pārskatāmi attēlotu viena kvadrātmetra kadastrālās vērtības nekustamajiem īpašumiem, ēkām un zemei.

Ikviens interesents tematiskajā kartē, pieslēdzot 1 m2 projektētās kadastrālās vērtības ēkām datu slāni, var salīdzināt dzīvojamo māju, komercēku, sabiedrisko  ēku, ražošanas ēku un citu ēku (t. sk. palīgēku) kadastrālās vērtības, kā arī šo ēku  kadastrālo vērtību ietekmējošos rādītājus.

Tematiskajai kartei pieslēdzot “1 m2 projektētās kadastrālās vērtības zemei” datu slāni, var salīdzināt lauku zemju, dzīvojamo, apbūves, komercapbūves, sabiedriskās apbūves un ražošanas apbūves zemju kadastrālās vērtības un to ietekmējošos rādītājus. Savukārt, izmantojot “1m2  projektētās kadastrālās vērtības zemes un ēku īpašumiem datu slāni”, ikviens interesents var salīdzināt dažādu nekustamo īpašumu, kuru veido viena zemes vienība un uz tās esošās ēkas, kadastrālo vērtību un to ietekmējošos rādītājus.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka jaunais pakalpojums radīts, lai vienkāršā, viegli saprotamā veidā informētu sabiedrību par kadastrālo vērtēšanu un kadastrālo vērtību veidojošo datu nozīmi. “Katrā no mums izbrīnu var radīt tas, ka kadastrālās vērtības ir būtiski atšķirīgas ne tikai divām šķietami identiskām lauksaimniecībā izmantojamām zemju vienībām, līdzās esošos novados, bet pat divām daudzstāvu ēkām vienas pilsētas pretējās ielas pusēs. Viena kvadrātmetra karte ļauj iegūt pilnvērtīgu priekšstatu par to, kā šī vērtība veidojas un kas to ietekmē,” tā V. Narnicka.

Karšu sagatavošanai izmantotas ēku un zemes vienību kadastrālās vērtības, kuras VZD aprēķinājusi atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus situācijai 2019. gada 1. jūlijā.

Tematiskā karte “1 m2 projektētās kadastrālās vērtības” ir bezmaksas VZD e- pakalpojums, tā lietošanai nepieciešams autentificēties portālā Kadastrs.lv, izmantojot portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļus – internetbanku, eID vai elektronisko parakstu.

Plašāku informāciju par 1 m2 projektēto kadastrālo vērtību kartēm un to lietošanu var iegūt šeit (https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/1m2pkvk)

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka ar šobrīd spēkā esošajām kadastrālajām vērtībām ikviens interesents var iepazīties datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv,  meklējot kadastra objektu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai nosaukuma. Iepazīstoties ar kadastrālajām vērtībām, nekustamā īpašuma īpašniekus  aicinām bez maksas pārbaudīt kādi dati par viņa īpašumu ir reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā un pārliecināties par  šo datu atbilstību faktiskajai situācijai, izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”.

Hardijs Lāns
Valsts zemes dienesta sabiedrisko attiecību speciālists
Lapas informācija atjaunota:    26.01.2022