Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izsludināts tūrisma projektu konkurss

16.04.2019 0

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 13.maija līdz 2019.gada 13.jūnijam.

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 266 478,99 EUR.

1. Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību

Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:

  • 1.2.rīcībā “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”

Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:

  • 70%;
  • kopprojekta gadījumā – 80%.

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

  • 50 000 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un biedrības mājaslapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / “6.kārta”).

Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv  

Inese Bramane
Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" administratīvā vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    15.04.2019
TWITTER
Iecavas novads
28 mai
Iecavas centrā, teritorijā starp daudzdzīvokļu ēkām, izveidota jauna atpūtas zona rotaļām un sportiskajām aktivitāt… https://t.co/tPwDQqmebG