Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iedzīvotāji piesardzīgi pret solījumiem, vēlas slēgt rakstisku vienošanos

05.12.2019 0

Trešdien, 4. decembrī, uzņēmums «SCHWENK Latvija» aicināja iedzīvotājus uz iepazīšanās sanāksmi par plānoto dolomīta ieguvi īpašumā «Purmales», Iecavas novadā. Uz tikšanos SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» sanāksmju zālē bija ieradušies vairāk nekā 20 iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji.

Iedzīvotāji piesardzīgi pret solījumiem, vēlas slēgt rakstisku vienošanos
FOTO: Anta Kļaveniece

Tikšanās ievadā SIA «SCHWENK Latvija» valdes loceklis Jegors Golubevs iepazīstināja iedzīvotājus ar uzņēmuma līdzšinējo darbību. Līdz 2019. gadam uzņēmums bija pazīstams ar nosaukumu «Cemex», bet 2019. gada pavasarī tā aktīvus Baltijā un Ziemeļvalstīs iegādājies vācu būvmateriālu ražotājs «SCHWENK». Uzņēmumam pieder cementa rūpnīca Brocēnos, piecas betona ražotnes, seši minerālmateriālu karjeri un viens ostas terminālis Liepājā, tiek nodarbināti aptuveni 350 darbinieki, piesaistīti aptuveni 500 apakšuzņēmēji. 2018. gadā uzņēmums nodokļos samaksājis 8,45 miljonus eiro.

Uzņēmumā liela uzmanība tiek veltīta transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam, kā arī vadītāju atbildīgai attieksmei pret braukšanas kultūru un atļauto braukšanas ātrumu, tāpēc izveidota stingra iekšējā kontrole. Autotransports ir aprīkots ar videokamerām un GPS sekošanas iekārtām, uz tām ir redzams telefona numurs, dodot iespēju citiem satiksmes dalībniekiem ziņot par uzņēmuma autovadītāju braukšanas kultūru. Ne velti SIA «SCHWENK Latvija» bija astoņu uzņēmumu vidū, kuriem novembra nogalē pasniegts Zelta kategorijas apbalvojums apdrošināšanas sabiedrības «Balta» un Satiksmes ministrijas rīkotajā konkursā «Drošākais uzņēmuma autoparks 2019».

J. Golubevs skaidroja, ka karjerā «Purmales» iegūto dolomītu izmantos tikai uzņēmuma ražotņu vajadzībām un kravu pārvadāšanai izmantos tikai savu transportu, tādēļ nevajadzētu būt grūtībām uzraudzīt un kontrolēt autotransporta ātrumu un braukšanas stilu. Tas ir ļoti būtiski, jo braukšanas ātrums ietekmē gan putekļu daudzumu, gan vibrāciju, gan ceļu klātnes nolietojumu, par ko visbiežāk ir neapmierināti iedzīvotāji. Šie jautājumi interesēja arī sanākušos iecavniekus. 

SIA «SCHWENK Latvija» minerālmateriālu ieguves eksperts ģeologs Ivars Celiņš skaidroja, ka uzņēmums karjeru biznesā darbojas jau ilgi, tādēļ zina, kā labi sadzīvot ar iedzīvotājiem. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzņēmums sola ne tikai uzraudzīt transportlīdzekļu pārvietošanās ātrumu un kravu apjomu, bet arī ievērot karjera darba laiku un strādāt darbdienās no pulksten 8 līdz 18, izveidot norobežojošo valni, kas atdala karjeru no ceļa un mājām, veikt ceļa pretputekļu apstrādi, veidot apstādījumus vai trokšņa sienas pie mājām, kuras atrodas ļoti tuvu ceļam, veikt tuvējo aku un ūdenstilpņu monitoringu, lai sekotu līdzi ūdens līmeņa izmaiņām un, ja karjera darbības rezultātā pazudīs ūdens, izveidot dziļurbumu vai meklēt citus risinājuma veidus.

Plānots, ka karjera izstrāde Iecavas novada «Purmalēs», kas atrodas netālu no Audrupiem, ilgs desmit gadus, tajā būs desmit darbavietas, dienā maksimāli tiks izvestas 40 kravas. Karjers nebūs dziļš, jo zem piecu metru virskārtas dolomīta slānis ir vidēji piecus metrus biezs.

Līdz «lāpstas ieduršanai zemē» gan vēl gaidāmi aptuveni trīs gadi. Lai uzsāktu karjera darbību, veicama virkne formalitāšu: jāizstrādā detālplānojums, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, jāsaņem pašvaldības apstiprinājums un licence, jāizstrādā un jāsaskaņo ieguves un rekultivācijas projekts. Pa divām publiskās apspriešanas sanāksmēm plānots gan detālplānojuma izstrādes, gan ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā. To laikā iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savas vēlmes un vajadzības, lai ieceres ierosinātāji varētu identificēt problēmas un meklēt to risinājumus.

Viena no vēlmēm, ko jau šīs sanāksmes gaitā izteica iedzīvotāji, - lai uzņēmums pirms karjera darbības uzsākšanas noslēdz ar viņiem vienošanos par saistībām un risinājumiem gadījumos, ja akā vai dīķī pazudīs ūdens vai kā citādi tiks ietekmēta viņu dzīves kvalitāte. Iedzīvotājiem nav īstas ticības solījumiem, jo ir jau bēdīga pieredze ar uzņēmumu «DSG Karjeri», kas pirms darbības uzsākšanas netālu esošajā karjerā solīja noasfaltēt 200 metrus garu ceļa posmu, bet pēc tam solījumus «aizmirsa». 

22. novembrī Iecavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA «SCHWENK Latvija» iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam «Purmales». Pašvaldības administrācijas darbinieki ir sākuši gatavot detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma projektu. Plānots, ka iesnieguma izskatīšana notiks Iecavas novada domes Attīstības komitejas sēdē 2020. gada janvārī.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    05.12.2019
TWITTER
Iecavas novads
11 aug
#teirdarbs Informācija par aktuālajām pašvaldības iestāžu vakancēm - https://t.co/wQFfW4dUCH https://t.co/QwxQkMDUh4