Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Derīgo izrakteņu atradnē «Purmales» uzsāk novērtēt ietekmi uz vidi un izsludina sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

06.07.2020 0

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 14. maijā ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē «Purmales» Iecavas novadā.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1.  Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.iecava.lv;
  2. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/jaunumi;
  3. Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2020. gada 16. jūlijā plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Jaunumi publicēto saiti.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š. g. 22. jūlijam.

Vairāk informācijas šeit:

Lapas informācija atjaunota:    06.07.2020
TWITTER
Iecavas novads
07 aug
Šodien Iecavu apmeklē pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas! Dienas pirmajā daļā notiek Pašvaldību savienība… https://t.co/ZZYdOZuq0o