Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izmanto iespēju un piesakies NVA organizētajām bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā ''Coursera''

20.11.2020 0

NVA organizētās bezmaksas mācības attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir ne  tikai NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet arī nodarbinātām personām, kuras pakļautas bezdarba riskam

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

Bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var pieteikties NVA, ja ir vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam un atbilst kādam no šiem kritērijiem:

  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu; 
  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes; 
  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus;
  • ir nodarbinātā persona, kuras dzīvesvieta atrodas teritorijā ar zemu ekonomisko aktivitāti;
  • ir persona, kurai uzteikts darba līgums.

Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” ir jāpiesakās NVA līdz 2020.gada 14.decembrim, mācības jāpabeidz līdz 2021.gada 15.februārim.

Pieteikšanās anketa: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera

Vairāk var izlasīt NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/pieteikties-nva-organizetajam-bezmaksas-macibam-attalinatas-izglitibas-platforma-coursera

Lapas informācija atjaunota:    20.11.2020