Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Noderīgi mežu īpašniekiem

02.11.2022 0

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina visus interesentus 5.novembrī plkst. 10.00 apmeklēt semināru ''AKTUALITĀTES PRIVĀTO MEŽU APSAIMNIEKOŠANĀ''.

Seminārā UZZINĀSI PAR:
- Aktualitātēm Meža konsultāciju pakalpojumu centrā;
- CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumiem meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēmu;
- Saimnieciski nozīmīgo koku sugu nākotnes perspektīvām privāto mežu apsaimniekošanā Latvijā;
- Meža apdrošināšanu Latvijā;
- Dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā;
- Grozījumiem noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu.


Būs LEKTORI no :
- Pasaules Dabas Fonda (direktors | Meža programmas vadītājs) Jānis Rozītis
- LBTU Meža fakultātes (prodekāne, lektore) Solveiga Luguza, Mg. silv.,;
- MDT "Pūpoli" (pārvaldnieks) sRaimonds Mežaks:
- Meža konsultāciju pakalpojumu centra (Sēlijas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante) Inga Buša;
- SIA "Reinsons un partneri" (Meža apdrošināšana) Mārtiņš Šaicāns;
- Meža konsultāciju pakalpojumu centra (Mežsaimniecības projektu vadītāja) Elvīra Grasmane.

Būs iespējams apskatīt projekta LatViaNature demonstrējumu teritoriju - īpašumu "Pūpoli", Kurmenes pagasts, Bauskas novads un "Alksnāji", Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā un piedalīties diskusijās ar Jāni Rozīti, Ingu Bušu un Raimondu Mežaku.

Norises vieta: “Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads, koordinātas: 56.465419, 24.889923


PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!
Inga Buša
tālr. 26534704 inga.busa@mkpc.llkc.lv

 

Līga Solosteja
mežsaimniecības projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    02.11.2022